top of page

KUYUMCU PAKET SİGORTASI

Sigortalının mülkü veya sigortalıya emanet edilen ürünler, sigortalının iş esnasında kullandığı stoklar veya mallar, sigorta poliçesinde sağlanan teminatlar, şartlar ve sınırlamalara tabi olmak kaydıyla sigortalanmaktadır. Bunlar; yangın, yıldırım, infilak, sel / su basması, hırsızlık, silahlı soygun, deprem ve diğer doğal afetler olarak sıralanabilir. İsteğe bağlı olarak deprem teminatını poliçenize dahil etmeyebilirsiniz.
Kuyumcu Sigortası yaptırırken, stok değeri olarak adresinizde bulunan ve bilgisayar programında kaydını tuttuğunuz gerçek fiziksel değeri sigortalamanız gerekmektedir. Aksi taktirde, herhangi bir hasar yaşanması durumunda gerçekleşecek ekspertizde adreste bulunan stok değeri, poliçede yazan stok değerinden fazla çıkarsa "eksik sigorta" uygulaması nedeniyle hasarınızı aynı oranda eksik alırsınız.
TEHDİTLE SOYGUN VEYA GASP LİMİTİ
İşyerinin açık olduğu ve sigortalının veya çalışanlarından birinin (güvenlik personeli dışında) işyerinde bulunduğu ve işyerinde nezaret ettiği sırada gerçekleştirilen fasp sonucunda meydana gelen hasarlar teminat altına alınmaktadır.
 
KASA/KASA ODASI DIŞI
Geceleri ve işyerinin açık olmadığı tüm diğer zamanlarda, kilitli kasalar ve/veya kasa odaları dışında bırakılan, soygun ve hırsızlık esnasında zarar gören veya çalınan mücevherat, altın veya platin eşyalar, külçe maden, değerli taşlar, inciler ve saatler teminat altına alınır.
VİTRİN CAMI KIRILARAK YAPILAN SOYGUN
Sigortalının işyerinin sokağa bakan vitrinlerinde bulunan ürünlerin, vitrin camlarının kırılarak veya kesilerek çalınmasıyla ya da çalmaya teşebbüs sonucunda zarar görmesi işyerinin açık olduğu ve kapalı olduğu zamanlarda teminat altına alınır.
DIŞ RİSKLER & ÇANTA TAŞIMA
Sigortalının bilgi formunda belirtilen işyerinin dışında herhangi bir yerde (çanta taşıma), bir bankada veya kasa odasında meydana gelen hasarlar teminat altına alınır.
Bu sigorta teminatı, sigortalı malı sadece çanta taşıyıcısının şahsi muhafazasında ve kontrolünde iken ve aşağıda belirtilen sınırlamalara tabi olduğunda kapsar. 
 
Bu teminat doğrultusunda, şahsi muhafaza ve kontrol demek, sigortalı malın, seyahat halindeyken her zaman çantacının görüş açısında olması ve kol mesafesinden daha uzakta olmamasıdır. Yakın kişisel gözetimin ihmali veya gönüllü olarak bırakılması ve çantadan sorumlu şahıs(lar) tarafından sigortalanan mal üzerindeki kontrolün kaybedilmesi bir hasar sayılmayacaktır.
Aşağıdaki durumlar teminata dahildir.
Sigortalı mülk:
  • Belirtilen çanta taşıyıcı tarafından sürülen bir otomobilin bagajına yerleştirildiğinde veya tüm kapı ve pencerelerin kapalı ve kilitli kalması ve tüm alarm sistemlerinin  /motor immobilizatörlerinin aktif olması şartıyla yakıt alımı sırasında geçici olarak gözetimsiz bırakıldığında. 
  • Havalimanı gümrük / güvenlik kontrollerinden geçerken geçici olarak gümrük / güvenlik görevlilerinin sorumluluğundayken.
  • Belirlenen çanta taşıyıcının yaptığı uçuşlar sırasında uçaktaki baş üstünde bulunan dolaba yerleştirilmişse.
  • Havayolu şirketi tarafından hava aracı düzenlemelerine uygun olarak çanta taşıyıcının uçağa binişi sırasında uçak personeline bırakılması istenirse.
Normal bagaj olarak uçağa verilen sigortalı mallar yakın "Kişisel Gözetim ve Kontrol"e uymadığından dolayı teminat dışıdır.
Bu sigorta teminatı, sigortalı malı sadece bir otel / motel içinde iken aşağıdaki şartlarda kapsar: 
  • Burada yer alan kişisel taşıma maddesi uyarınca, çanta taşıyıcısının yakın kişisel nezaretinde ve kontrolünde olduğunda.
  • Otel / Motel'in ana kasasına yatırılmış ve makbuz tutulmuş olduğunda.
  • Koruma için otel / motel yönetimine yatırılmış ve makbuz tutulmuş olduğunda.
  • Çanta taşıyıcısının bulunduğu kilitli bir otel / motel odasına yerleştirilmiş olduğunda.
Çanta taşıyıcısının içinde bulunmadığı otel / motel odasındaki hasarlar kesinlikle hariç tutulmaktadır. 
Konuk evleri hanlar, pansiyonlar, oda & kahvaltı veya gecelik konaklama hizmeti sunan diğer herhangi bir kuruluş bulunduğu ülkede yerel / eyalet / devlet mevzuatına uygun tescil edilmiş ise otel / motel olarak kabul edilir. 
Ayrıca, sigortalanan mülkün otel / motel tesislerinde tutulduğu süre boyunca, çanta taşıyıcının otel / motelde ikamet etmesi gerekmektedir. 
Çanta taşımaları yılda maksimum 250 gün ile sigorta altına alınabilmektedir. Seyahat edilen gün sayısını sınırlayarak avantaj sağlamak mümkün.
Taşımalar Türkiye içi veya yurtdışında gidilen ülkeler olmak üzere sigortalaya dahil edilebilir.
Çanta taşıyıcıların üzerlerinde silah bulundurma zorunluluğu yoktur.
FUARA GÖTÜRÜLEN ÜRÜNLER
Yıl içerisinde katıldığınız yurtiçi veya yurtdışı fuarlara götürdüğünüz ürünleri fuar alanında hırsızlık risklerine karşı sigortalayabilirsiniz.
KONSİNYE VERİLEN VE EMANET ALINAN ÜRÜNLER
 
Yıl içerisinde işbirliği yaptığınız mağazalara verdiğiniz konsinye ürünler veya kendi mağazanızda emanet altında tuttuğunuz ürünler poliçenizde kendi stokunuzla aynı şartlarla teminat altına alınmaktadır.
EMNİYETİ SUİSTİMAL
 
Çalışanlarınız tarafından uğrayacağınız emniteyi suistimal hasarları teminat altına alınabilmektedir.
TERÖR
Kuyumcu Paket Poliçesine, isteğe bağlı olarak Terör teminatı dahil edilebilmektedir. 
bottom of page