top of page

PERAKENDE MAĞAZALARI
İÇİN
KUYUMCU PAKET SİGORTASI

Sigortalının mülkü veya sigortalıya emanet edilen ürünler, sigortalının iş esnasında kullandığı stoklar veya mallar, sigorta poliçesinde sağlanan teminatlar, şartlar ve sınırlamalara tabi olmak kaydıyla sigortalanmaktadır. Bunlar; yangın, yıldırım, infilak, sel / su basması, hırsızlık, silahlı soygun, deprem ve diğer doğal afetler olarak sıralanabilir. İsteğe bağlı olarak deprem teminatını poliçenize dahil etmeyebilirsiniz.
Kuyumcu Sigortası yaptırırken, stok değeri olarak adresinizde bulunan ve bilgisayar programında kaydını tuttuğunuz gerçek fiziksel değeri sigortalamanız gerekmektedir. Aksi taktirde, herhangi bir hasar yaşanması durumunda gerçekleşecek ekspertizde adreste bulunan stok değeri, poliçede yazan stok değerinden fazla çıkarsa "eksik sigorta" uygulaması nedeniyle hasarınızı aynı oranda eksik alırsınız.
TEHDİTLE SOYGUN VEYA GASP LİMİTİ
İşyerinin açık olduğu ve sigortalının veya çalışanlarından birinin (güvenlik personeli dışında) işyerinde bulunduğu ve işyerinde nezaret ettiği sırada gerçekleştirilen fasp sonucunda meydana gelen hasarlar teminat altına alınmaktadır.
 
KASA/KASA ODASI DIŞI
Geceleri ve işyerinin açık olmadığı tüm diğer zamanlarda, kilitli kasalar ve/veya kasa odaları dışında bırakılan, soygun ve hırsızlık esnasında zarar gören veya çalınan mücevherat, altın veya platin eşyalar, külçe maden, değerli taşlar, inciler ve saatler teminat altına alınır.
VİTRİN CAMI KIRILARAK YAPILAN SOYGUN
Sigortalının işyerinin sokağa bakan vitrinlerinde bulunan ürünlerin, vitrin camlarının kırılarak veya kesilerek çalınmasıyla ya da çalmaya teşebbüs sonucunda zarar görmesi işyerinin açık olduğu ve kapalı olduğu zamanlarda teminat altına alınır.
bottom of page